Thursday, November 29, 2007

Garis Panduan Mara Kumpel

Garis panduan Mara Kumpel dibuat utk menerangkan secara lebih terperinci perkara- perkara yang telah disebutkan di dalam Perlembagaan.

Garis Panduan Mara Kumpel boleh didapati di sini...
http://r4i2004.googlepages.com/Garis_Panduan_Organisasi_251107.pdf

Sile scroll ke bawah untuk melihat Perlembagaan Mara Kumpel

No comments: