Tuesday, November 13, 2007

Peringatan kepada para pelajar MARA

Assalamualaikum,
Peringatan sekali lagi kepada para pelajar MARA yg ingin menghadiri Majlis Raya Grand 2007 di Nürnberg supaya membayar €7.50 mengikut prosedur yg telah ditetapkan. Ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk melancarkan urusan raya kelak.
Terima kasih sekali lagi diucapkan kerana sudi meraikan acara gilang- gemilang ini.

No comments: